Wednesday, July 22, 2009

asal usul kejadian Adam a.s


Kita selalu mendengar kisahnya Nabi Adam AS.Dan kita juga terlalu tahu tentang kejadianya manusia itu adalah dari tanah. Tetapi apakah kita tahu akan tanahnya itu? Apakah kita tahu akan prosesnya kejadian itu?Mari kita baca kupasan yang sedikit ini, mudah-mudahan kita lebih mengetahuitentangnya dan Insyaallah dapatlah kita mempelajarinya bersama-sama.Berpesan-pesanlah pada kebaikan dan berpesan-pesanlah pada kesabaran.(Al-A'ssr)

"Betapa payahnya malaikat-malaikat meminta tanah dari bumi untukmenjadikan nabi Adam A.S (Abul Basyar/Bapa segala manusia)".

Pada suatu ketika, Allah SWT menitahkan kepada malaikat Jibril supaya turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanahnya untuk mencipta Adam. Akantetapi apabila beliau sampai ke bumi, bumi enggan membenarkan tanahnyadiambil untuk dijadikan Adam kerana bumi khuatir Adam akan melakukankemungkaran kepada Allah. Lalu Jibril kembali ke hadrat Allah memberitahubahawa ia tidak dapat berbuat apa-apa apabila mendengar mendengar sumpahbumi.Setelah itu, Allah memerintah malaikat Mikail. Jawapan bumi masih sama lalu Allah memerintahkan malaikat Israfil dan jawapan bumi masih tidakberganjak. Masing-masing kembali dengan jawapan yang hampa.Akhirnya, Allah menyuruh malaikat Izrail turun ke bumi.Kata Allah: "HaiIzrail! Engkaulah kini yang aku tugaskan mengambil tanah. Meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan, jangan engkau mundur. Katakan bahawakerjamu atas perintah dan atas namaKu. "Apabila Izrail turun ke bumi danmenyampaikan perintah Allah kepada bumi,maka akhirnya bumi mengizinkan tanahnya diambil. Setelah Izrail mengambil beberapa jenis tanah,kembalilahia ke hadrat Allah.Lalu Allah berfirman: "Ya Izrail, pertama engkau yang Ku tugaskan mengambiltanah, dan kemudian di belakang hari kelak akan kutugaskan engkau mencabut roh manusia."Maka khuatirlah Izrail kerana bimbang akan dibenci oleh umat manusia. LaluAllah berfirman lagi: "Tidak, mereka tidak akan memusuhi kamu. Aku yangmengaturnya, dan Aku jadikan kematian mereka itu bersebab antaranya terbunuh, terbakar, sakit dan sebagainya.


Jenis tanah yang digunakan:


1. Tanah tempat bakal berdirinya Baitul Mugaddis


2. Tanah Bukit Tursina


3. Tanah Iraq


4. Tanah Aden


5. Tanah Al-Kautsar


6. Tanah tempat bakal berdiringa Baitullah


7. Tanah Paris


8. Tanah Khurasan


9. Tanah( Babylon )


10.Tanah India


11.Tanah syurga


12.Tanah Tha'ifMenurut Ibnu Abbas:-

1. Kepala Adam dari tanah Baitul-Muqaddis kerana disitulah berada otakmanusia,dan disitulah tempatnya akal.


2. Telinganya dari tanah Bukit Thursina, kerana dia alat pendengar dantempat menerima nasihat.


3. Dahinya dari tanah Iraq ,kerana disitu tempat sujud kepada.


4. Mukanya dari tanah Aden , kerana disitu tempat berhias dan tempat kecantikan.


5. Matanya dari tanah telaga Al-Kautsar,tempat menarik perhatian.


6. Giginya dari tanah Al-Kautsar,tempat memanis-manis.


7. Tangan kanannya dari tanah Kaabah,untuk mencari nafkah dankerjasama,sesama manusia.


8. Tangan kirinya dari tanah Paris , tempat beristinjak.


9. Perutnya dari tanah Babylon . Disitulah tempat seks(berahi) dan tipudayasyaitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa.


10. Tulangnya dari tanah Bukit Thursina, alat peneguh tubuh manusia.


11. Dua kakinya dari tanah India , tempat berdiri dan jalan.


12. Hatinya dari tanah syurga Firdaus,kerana disitulahiman,keyakinan,ilmu,kemahuan dan sebagainya.


13.Lidahnya dari tanah Tha'if, tempat mengucap Syahadat,bersyukur danberdoakan kepada Tuhan.

Proses kejadiannya:


1. Ketika Allah jadikan Adam,tanah itu dicampur dengan air tawar, airmasin, air hanyir, angin dan api. Kemudian Allah resapkan Nur(cahaya) kebenaran dalam diri Adam dengan berbagai macam "sifat".


2. Lalu tubuh Adam itu digenggam dengan genggaman "Jabarut" kemudiandiletakkan didalam "Alam Malakut".


3. Sesungguhnya tanah yang akan dijadikan "tubuh Adam" adalah tanah pilihan. Maka sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampurkan denganrempah-rempah dan wangi-wangian dari sifat Nur sifat Allah, dan dirasmikandengan air hujan "Barul Uluhiyah".


4. Kemudian tubuh itu dibenamkan didalam air "Kudral-Izzah-Nya" iaitu sifat "Jalan dan Jammal". Lalu terciptalah tubuh Adam yang sempurna.


5. Demikian pula roh,ketika itu diperintah masuk kedalam tubuh Adam, iamerasa malas dan enggan, lalu ia berputar-putar, mengelilingi patung Adam yang terlantar. Kemudian Allah menyuruh malaikat Izrail untuk memaksa rohitu masuk. Akhirnya mahu tidak mahu roh itupun masuk dan menyerah kepadaIzrail.Menurut riwayat ketika Adam masih berada di syurga, sangat baik sekali kulitnya.. Tidak seperti warna kulit manusia.Kerana Adam telah diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan pada warna kulitnya. Sebagai pengetahuan, yang masih tertinggal warnanya hanyalah pada kuku manusia. Oleh itu, meskipunorang kulitnya hitam, tetapi warna kukunya adalah sama, ialah putihkemerah-merahan.Dijadikan pada tubuh Adam ada sembilan rongga atau liang.

Tujuh buah liang dikepala,dan dua buah liang di bawah badan letaknya.Tujuh buah letaknya adalah :


1. Di Kepala ialad Dua liang mata, Dua liang telinga, Dua liang hidung dansebuah liang mulut.


2. Dibawah ialah Sebuah liang kemaluan dan liang dubur.

Dijadikan pula lima buah pancaindera:


A. Mata alat penglihatan


B. Hidung alat penciuman


C. Telinga alat pendengaran


D. Mulut alat merasa manis, masin dan sebagainya.


E. Anggota tubuh lainya seperti kulit, telapak tangan, untuk merasa halus, kasar dan sebagainya.Setelah Roh masuk kedalam tubuh Adam, lalu roh itu masuk perlahan-lahansehingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun.Demikianlah Allah memberi kekuatan pada Izrail untuk memasukkan roh ke dalam tubuh Adam. Setelah roh meresap ke kepala Adam, maka terjadilah otakdan tersusunlah urat-urat sarafnya dengan sempurna. Kemudian terjadilahmatanya dan seketika itu matanya terus terbuka melihat dan melirik kekiri, ke kanan dan kebawah dimana pada masa itu bahagian badannya masih merupakantanah keras. Dilihatnya kiri dan kanan para malaikat yang sedangmenyaksikan kejadian dia. Ketika itu dia telah dapat mendengar paramalaikat mengucapkan tasbih dengan suara yang merdu dan mengasyikkan.Kemudian ketika roh sampai kehidungnya lalu ia bersin, serta mulutnyaterbuka. Ketika itulah Allah ajarkan padanya ucapan Alhamdulillah. Itulahucapan Adam pertama kalinya kehadrat Allah. Lalu Allah berkataYarhamukallah" yang membawa erti: "Semoga engkau diberi rahmat Allah". Olehkerana itu jika seseorang itu bersin, menjadi sunat mengucap"Alhamdulillah" dan orang yang mendengarnya disunatkan pula mengucapkanYarhamukallah". Kemudian ketika roh sampai pada dadanya, tiba-tiba saja iamahu bangun. Padahal sebahagian bawah badannya masih tanah dan keras. Disini menunjukkan sifat manusia yang suka tergesa-gesa (tidak sabar).Sebagaimana firman Allah SWT bermaksud:"Dan adalah manusia itu suka tergesa-gesa".(Al-Israk:II)Maka ketika roh itu sampai dibahagian perutnya, maka terjadilah susunan isi perut dengan sempurna. Maka seketika itu terasalah lapar. Kemudian terusroh itu meresap sampai ke seluruh tubuh, tangan, kaki lalu terjadi darahdaging dan tulang. Urat-urat berkulit dengan sempurna, yang mana kulit itu kian lama kian cantik dan halus.Begitulah proses kejadian-kejadian tubuh Adam. Setelah kejadian Adamsempurna sebagai manusia, maka dialah merupakan makhluk manusia yangpertama. Wajahnya cukup cantik, semua malaikat berasa kagum melihat Adam yang begitu menawan. Kemudian Adam diarak oleh malaikat-malaikat selama 100tahun lalu diperkenalkan kepada seluruh penghuni dari langit pertamahinggalah kelangit tujuh sebelum dibawa ke Syurga tempat mula-mula Adam dijadikan.


sumber: akazim

2 comments:

  1. salam,

    Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita sebaik2 ciptaan, meletakkan kita di sebaik2 tempat dan memimpin kita kepada sebaik2 jalan hidup iaitu Islam..

    note:
    pasni cerita kejadian hawa pulak..

    ReplyDelete